You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tis obyčajný
Taxus baccataje ker alebo strom z čeľade tisovité, ktorý dorastá do výšky cca 5m pri strome a 0,5 -1m pri kríku. má široko kužeľovitú až guľovitú korunu. Je to pomaly rastuca drevina, ktorej sa dobre dari aj v tieni.

Vyhovujú mu vlhké, živné hlinito-piesočnité až hlinité pôdy, z vysokým obsahom vápnika.

Tis je dvojdomý, samčie šišky sú krátke a vajcovité. Samičie kvety sú púčikovité a vytvárajú sa na dolných častiach vlaňajších konárikov. Kvitne v apríli až v máji. Plodom je červený, pohárikovitý miešok, ktorý ukrýva jedno semeno. Celá rastlina, okrem mieška, je jedovatá (obsahuje alkaloid taxín). Aj keď je tis veľmi jedovatý strom, opatrne si môžete kompostované konáre a ihly kompostovať. Obsiahnutý taxín sa rozkladá baktériami, takže nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Mali by ste však rezané zvyšky čo najskôr skartovať, aby proces hnitia prebiehal rýchlejšie.
Hnojiť tis - kedy, ako a čo?
Ako rodný strom je tis dokonale prispôsobený miestnym poveternostným a pôdnym podmienkam. Vychádza dobre s malým množstvom živín. Hnojenie preto nie je absolútne nevyhnutné. Hnojenie sa odporúča iba v prípade, že chcete urýchliť rast. Kedy, ako a s čím čo najlepšie oplodníte tis?
info@stredomorske.sk